nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  Trồng cây mai vàng xuống đất lại (44 views)

22 Nov 2023 14:40

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h2>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">ch&uacute; &yacute;, với những thế thường nhật v&agrave; ko c&oacute; chủ &yacute; đặc trưng, ta đừng b&oacute; nguy&ecirc;n ch&ugrave;m c&acirc;y n&agrave;y đến tận ngọn, h&atilde;y để c&agrave;nh chỉa ra 1 v&agrave;i chỗ, mỗi chỗ 1 số c&agrave;nh. C&aacute;c c&agrave;nh n&agrave;y c&oacute; thể gi&uacute;p tạo d&aacute;ng cho th&acirc;n c&acirc;y lớn sau n&agrave;y tiện lợi v&agrave; tiết kiệm thời gian hơn:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bứng c&acirc;y ở </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nh&agrave; vườn mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> l&ecirc;n v&agrave;o năm thứ hai. G&oacute;c nh&igrave;n n&agrave;y trong khoảng phần đ&aacute;y của đế ta c&oacute; thể thấy rễ mọc đều xung quanh. Lần bứng n&agrave;y c&oacute; thể thừa hưởng dụng để lấy phần đế ra lu&ocirc;n hay để n&oacute; tự hủy:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cắt tỉa, trồng trở lại với sự chỉnh hướng rễ c&acirc;y tỏa ra xung quanh theo mong đợi. Thời gian n&agrave;y, c&aacute;c th&acirc;n c&acirc;y bắt đầu liền với nhau. C&acirc;y c&oacute; thể được trồng thẳng dưới đất th&ecirc;m một hoặc 2 năm nữa:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sang năm thứ ba, c&aacute;c th&acirc;n liền với nhau tốt hơn:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Năm thứ năm: Chuẩn bị v&ocirc; chậu c&oacute; tuyến đường k&iacute;nh khoảng 50 cm</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">3 : C&aacute;c c&aacute;ch l&agrave;m gốc mai to ra kh&aacute;c</span></h2>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Một m&aacute;nh nhỏ kh&aacute;c l&agrave; cho c&acirc;y uống 1 lon coca-cola(coke)/th&aacute;ng. Phổ th&ocirc;ng người đ&atilde; thử với chậu kiểng của m&igrave;nh v&agrave; kết quả rất t&iacute;ch cực sau 7 th&aacute;ng tới 1 năm. C&acirc;y c&oacute; phần lớn mạnh mau lẹ hơn, l&aacute; rất xanh v&agrave; th&acirc;n c&acirc;y mập hẳn ra. C&aacute;c bạn phải chế cola từ từ loanh quanh gốc c&acirc;y cho thật thấm v&agrave;o đất. C&acirc;y sẽ tiếp thu chất c&aacute;c con phố của cola dễ hơn, mến!</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngo&agrave;i ra bạn phải lưu &yacute; kh&acirc;u tỉa c&agrave;nh,tạo d&aacute;ng cho c&acirc;y.Tiếp theo l&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n, d&ugrave;ng ph&acirc;n hoai mục, ủ cho c&acirc;y hoặc ra cửa h&agrave;ng VT để họ trả lời cho bạn 1 v&agrave;i loại ph&acirc;n b&oacute;n cho c&acirc;y cảnh.....c&ograve;n nước tưới n&ecirc;n tưới bằng nước s&ocirc;ng hoăc l&agrave; nước mưa, phải lưu &yacute; kh&acirc;u tho&aacute;t nước cho chậu kểng nh&eacute;.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trồng gốc c&acirc;y mai </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mua b&aacute;n mai v&agrave;ng bến tre</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> ở phần m&agrave; m&igrave;nh muốn cho gốc b&egrave; ra được ch&ocirc;n s&acirc;u xuống dưới mặt đất v&agrave; cắt bớt ngọn c&acirc;y đi cho ngắn lại, hoặc uốn cho v&ograve;ng thấp xuống ( như đối với giống sứ Th&aacute;i Lan chẳng hạn) c&acirc;y sẽ to ra theo &yacute; người trồng mong muốn.</span>

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14pt;">4 : Kết quả:</span></h3>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Vậy l&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; một c&acirc;y mai với gốc to như &yacute;, v&agrave; điều đặc trưng l&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; r&uacute;t ngắn được thời gian một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể để sở hữu một c&acirc;y mai hữu hiệu tương tự.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/lua-chon-chau-mai-dep/

<div> </div>

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy